Menu
Worry


Cicaden


1 Arbor


Welle 2011


 

Kunstenaarshonoraria - Een statement

Een statement van het Van Abbemuseum en een reactie van Platform BK.
 
Platform BK onderstreept de oproep, zoals die doorklinkt in het statement van het Van Abbemuseum, om te werken aan een inrichting van de kunstproductie die meer marktonafhankelijk is. Een discussie over de structuur van de kunsteconomie als geheel. Platform BK pleit voor een 'Deens model'.

Lees de volledige reactie van Platform BK op www.platformbk.nl

De kop van jut

Op initiatief van de gemeente Amsterdam organiseert het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een ontwerpwedstrijd voor een beeltenis van de koning. De jury o.l.v. Ernst Veen voormalig directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam stelt uit alle binnengekomen inzendingen een shortlist samen. Het winnende ontwerp krijgt een plek in de Amsterdamse Raadzaal.

(bron: www.afk.nl)

‘Willem Alexander is niet moeilijk te portretteren’ kopt een krant. De directeur van het AFK roeptoetert enthousiast: ‘Als een kunstenaar een goed idee heeft, kan het ook een schilderij worden.’ Want overal in het land doen kunstenaars mee aan soortgelijke wedstrijden. Het initiatiefnemende VVD-raadslid weet zeker dat alle Amsterdammers een vrijwillige bijdrage zullen geven aan het project, door middel van crowdfunding. Niet alleen de Amsterdamse raadsleden, maar ook andere gebruikers van de raadszaal, zoals stadsdeel Centrum, zijn blij. Want nu kunnen zij meegenieten van de kop van Willem A, zonder zelf een wedstrijd uit te schrijven en een eigen kop te laten maken door een beroepskunstenaar. Dat is een mooie besparing. Zo wordt zuinig omgesprongen met het kunstenbudget.

Er is uiteraard een reglement. Zo zal de RVD streng meekijken, het ontwerp moet de complete waardigheid van onze vorst volledig overeind houden en het kunstwerk mag niet detoneren met de gemeenteradelijke omgeving. Er lopen veel raadsleden langs en tegenaan, dus het werk moet hufterproof zijn en stevig bevestigd worden. Het moet ook gemaakt worden van duurzaam materiaal en binnen het budget te realiseren zijn. Voor het ontwerp is uiteraard geen vergoeding beschikbaar, dat zou de gemeente op onkosten jagen, maar de inzenders moeten natuurlijk wel allemaal professionele kunstenaars zijn. Het is absoluut niet de bedoeling dat de winnende kunstenaar er rijk van wordt. Dus het honorarium mag echt niet meer zijn dan 30% van het budget. Het zou een schande zijn als een kunstenaar geld met zijn professionele activiteiten gaat verdienen. Nee, de inzendende beroepskunstenaars moeten het meeste werk voor niks doen en de prijswinnaar krijgt een hondenfooi. Het spreekt voor zich dat de kunstenaar, met inachtneming van dit reglement, totaal en volledig vrij is om naar eigen inzicht een ontwerp te maken en uit te voeren.

Het geniale idee van het VVD-raadslid om goed opgeleide, zelfstandige beroepskunstenaars gratis aan het werk te zetten, wordt uiteraard volledig omarmd door de kunstenwethouder van Amsterdam. Al eerder gaf zij blijk van haar kunsthistorisch besef en haar grote liefde voor de kunsten door niet de eerste steen te leggen, maar de eerste steen te gooien door de ramen van de Sandbergvleugel van het Stedelijk Museum.

Alle mensen die een salaris ontvangen in de kunstenwereld zijn enthousiast, dus deze wedstrijd wordt een doorslaand succes. Dit kan niet anders dan de eerste stap zijn naar een vergelijkbare beloning van raadsleden, wethouders en kunstpauzen: ze ontvangen slechts dan een bescheiden salaris, wanneer ze in onderlinge competitie een topprestatie hebben verricht. Zo’n wedstrijd zou pas echt een indrukwekkende bezuinigingsoperatie zijn.

 

juli 2013, dick simonis
(alle bijdragen aan de rubriek Opinie geschieden op persoonlijke titel)

Open Source Amsterdam

De functie van kunst in de openbare ruimte van Amsterdam Zuidoost
scriptie van Rick Keijzer, beeldend kunstenaar

Inleiding
Kunst in de publieke ruimte is al jaren een fenomeen. Er is veel over geschreven, er is veel onderzoek naar gedaan, er wordt over gesproken in commissies, buurtbijeenkomsten, gemeentelijke werkgroepen, stichtingen en noem maar op. Toch lijkt het vaak alsof de mensen die het meest in contact komen met de kunstwerken, bewoners in de omgeving, de mensen die de kunst dagelijks passeren of er vanuit de werkplek zicht op hebben, geen binding hebben met de kunst. De vraag waarom mensen op een bepaalde manier reageren op kunst in de openbare ruimte staat aan de basis van het onderzoek dat ik voor deze scriptie heb uitgevoerd. 
Als case-studie heb ik onderzoek gedaan naar de eerste editie van de “Straat van Sculpturen”; “Open Source Amsterdam”. Deze internationale kunstmanifestatie in Amsterdam Zuidoost is tot stand gekomen uit een initiatief van bewoners en mensen die zich betrokken voelen bij Zuidoost, en heeft 
als doel de mensen in Zuidoost in contact te brengen met beeldende kunst in de openbare ruimte, en zo de leefbaarheid in de wijk te verhogen. Op het eerste gezicht is dit niet erg vernieuwend, aangezien Zuidoost het stadsdeel is met de hoogste kunstdichtheid van Amsterdam, veel daarvan gesitueerd in de openbare ruimte.

Nut en belang van de kunstenaarsvereniging

Volg deze link voor de tekst van Jaap Roëll (9-11-2012)

De giftige erfenis van Halbe Zijlstra

De giftige erfenis van Halbe Zijlstra

Bij het afzwaaien van de voormalige Staatssecretaris van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap heeft de Volkskrant ervoor gekozen hem een hart onder de riem te steken. Op vrijdag 2 november verscheen een uitgebreide analyse in deze krant waarin Zijlstra onthaald werd als een strijder tegen “de arrogantie van de juiste smaak”, een succesvolle hervormer die het debat over cultuursubsidies “op scherp” heeft gezet. Waar hebben we die uitdrukking eerder gehoord? Het “op scherp zetten van het debat” is een veelgebruikt eufemisme voor publieke figuren die zich van tendentieuze beeldvorming bedienen. De term is een van de vreemde producten van de postfortuynistische politieke cultuur. Maak moslims uit voor een vijfde colonne en u zet het debat op scherp. Zeg dat werklozen en gehandicapten handophouders zijn, en u zet het debat op scherp. Maak kunstenaars uit voor amateuristische profiteurs en jawel, het wonder is geschied: het debat is op scherp gezet. We mogen Zijlstra dankbaar zijn.

Zo begint de verhandeling van Merijn Oudenampsen, socioloog verbonden aan de universiteit van Tilburg. 
Lees verder op de website van Platform Beeldende Kunst... 

Meer artikelen...

  1. Wedstrijden en prijsvragen